Fremtiden er her

CO2Bio AS skal utvikle en bærekraftig, biobasert omega-3 produksjon basert på bruk av CO2 og alger.

Forsiden

Bakgrunn

Statoil og Staten inngikk i 2006 et samarbeid knyttet til Statoil sine planer for et fullskalaanlegg for fangst av CO2 på Mongstad. I de planene inngikk også etablering av et varmekraftanlegg på Mongstad (EVM) som skulle ivareta varmebehov og strøm til Statoil på Mongstad og til anlegg i Nordsjøen.

I tillegg var der også – i regi av BKK – utredning av planer for et gasskraftverk for produksjon av strøm.

mongstad-1-small

Alt dette krevde ilandføring av naturgass, et 12 tommers rør ble lagt fra Trollfeltet og til Mongstad via Kollsnes. Opprinnelig var planlagt et 10 tommers rør, etter press fra mange ble 12 tommer valgt. Ønsket var å kunne bruke mer naturgass på Mongstad – hensikten var å skape ny/mer aktivitet. Bruk av naturgass gir CO2 – det er en klimautfordring. Derfor har Staten (gjennom Gassnova) engasjert seg i så vel fangst som permanent lagring i deponi i Nordsjøen. Som begrep brukes ofte CCS (Carbon Capture Storage)

Som endel av avtalegrunnlaget, var der enighet om å etablere et teknologisenter på Mongstad (TCM) I 2007 startet planleggingen av TCM og byggingen ble påbegynt i 2008. Dette anlegget ble dimensjonert for fangst av inntil 100.000 tonn CO2 . Fanget CO2 fra dette anlegget skulles slippes til luft. Kostanden for TCM ble over 6 milliarder kroner.

Marine_Harvest_29

CO2 en ressurs

Ved å bruke algestammer fra det marine miljø i Norge og dyrke disse på land vil en få en bærekraftig løsning som ikke ødelegger den marine verdikjeden.

Nordhordland Næringslag satte spørsmålstegn ved om fanget CO 2  fra TCM anlegget kunne brukes industrielt, som en ressurs og som supplement til lagring.

Det fremkom flere alternativer, med tidlig pekte det seg ut en mulighet: Havbruksnæringen står ovenfor en mangel på omega-3 fettsyrer (DHA/EPA) som brukes i fiskefôr. Oppdrettsfisk må få fettsyrene gjennom foret, i motsetning til villfisk som får fettsyrene på naturlig vis gjennom maten de spiser i havet. Redusert tilgang er et økende problem for oppdrettsnæringen samtidig som etterspørselen etter oppdrettsfisk er voksende. Det vil snart ikke være nok omega-3 tilgjengelig for å dekke behovet. Havbruksnæringen ser etter alternative og bærekraftige kilder til omega-3 som kan brukes i fôr og sikre en videre vekst av norsk oppdrettsnæring.

Ved å bruke algestammer fra det marine miljø i Norge og dyrke disse på land vil en få en bærekraftig løsning som ikke ødelegger den marine verdikjeden.Pellet fish food.

Starten

Det utløste et større engasjement og rapporten « CO2  to Bio» bidro til etablering av selskapet CO2Bio AS i desember 2011. I Stortingsmelding nr 9/2011 fra Olje – og energidepartementet er prosjektideen omtalt.

CO2Bio AS er et samarbeidstiltak hvor følgende virksomheter ble eiere: Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS), Nordhordland Næringslag, Ewos, Grieg Seafood, Salmon Group, Lerøy Seafood, Mowi og Norce.

Formål

Repro_r-ramme

CO2Bio AS sitt formål er å utvikle ny, lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i tilgjengelig fanget CO2 på Mongstad. Konkret var første delmål å få etablert et nasjonalt pilotanlegg for produksjon av omega-3 rik biomasse basert på alger og bruk av CO2.

CO2Bio AS fikk i 2013 den første SPIR-prisen som er blitt delt ut. Prisen har som mål å synliggjøre kommersielle konsepter som – hver på sin måte – vil kunne ha en positiv effekt på klimaet.

  • A001
  • Marine Harvest 21
  • A001
  • 01
  • 02
  • 03
/ 03

EIERE AV CO2Bio AS

Dette unike samarbeidet har sitt utspring i havbruksnæringens behov for omega 3 fettsyrer og det initiativ som ble tatt for å bruke fanget CO2 fra TCM. Dagens fangst av fisk som råstoff til utvinning av omega-3 fettsyrer er ikke bærekraftig. Bruk av alger kan være en industriell løsning. For å avklare dette, må FoU tiltak gjennomføres. Etableringen av CO2Bio AS i 2011 er et ønske om – gjennom samarbeid – å bygge kompetanse knyttet til hele verdikjeden:

SAMARBEIDSPARTNERE