Baste Tveito

Daglig leder

Mobil: +47 916 69 641
Epost: baste@nonl.no
Kvassnesveien 11
5914 Isdalstø

Ta kontakt

Kontor

TLF: + 47 916 69 641
Epost: baste@nonl.no
Kvassnesveien 11
5914 Isdalstø

Org nr. 997 616 227

Pilotanlegg

TLF: + 47 916 69 641
Epost: baste@nonl.no
Storemyra
5954 Mongstad

CO2Bio AS

Dette prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom Fou miljøer og næringsaktører. En næring trenger et bærekraftig produkt som er viktig for hovedproduktet: laksen.

Ved å lykkes med dette prosjektet vil det åpne seg mange andre muligheter i andre bransjer, basert på samme teknologiplattform. Biobaserte løsninger er fremtidens løsninger.