Svein M Nordvik

Daglig leder

Mobil: + 47 952 58 165
Epost: smn@co2bio.no
Kvassnesveien 11
5914 Isdalstø

Ta kontakt

Kontor

TLF: + 47 952 58 165
Epost: smn@co2bio.no
Kvassnesveien 11
5914 Isdalstø

Org nr. 997 616 227

Pilotanlegg

TLF: + 47 952 58 165
Epost: smn@co2bio.no
Storemyra
5954 Mongstad

CO2Bio AS

Dette prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom Fou miljøer og næringsaktører. En næring trenger et bærekraftig produkt som er viktig for hovedproduktet: laksen.

Ved å lykkes med dette prosjektet vil det åpne seg mange andre muligheter i andre bransjer, basert på samme teknologiplattform. Biobaserte løsninger er fremtidens løsninger.