NAM

Nasjonal algepilot Mongstad

Nasjonal algepilot Mongstad

NASJONAL ALGEPILOT MONGSTAD (NAM)

UiBlogo_graysc_v_V8%20[Converted]

Der er mye kunnskap nasjonalt og internasjonalt knyttet til laboratorieforsøk med alger. For å nå målet om storskalaproduksjon, er det avgjørende at en oppskalert produksjon testes ut gjennom forsøk på vitenskapelig grunnlag. Derfor er det et behov for en nasjonal algepilot. Anlegget eies av Universitetet i Bergen (UiB).

Mongstad har Norges største punktutslipp av CO2 Det var derfor et naturlig stedsvalg for pilotanlegget. Det var også et politisk ønske om å bruke fanget CO2 istedenfor å slippe direkte til luft.

FullSizeRender

Bidragsytere

Kostnaden for pilotanlegget er ca 20 Mkr. Følgende har bidratt finansielt:

Uten dette gode spleiselaget hadde det neppe vært mulig å gjennomføre – alle skal ha stor takk!

Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

2 millioner
Regionrådet i Nordhordland

Regionrådet i Nordhordland

1 million
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

3 millioner
Stortinget gjennom revidert statsbudsjett 2014

Stortinget gjennom revidert statsbudsjett 2014

6 millioner
Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

6 millioner

Andre bidrag

Sparebanken Vest og Lindås kommune har gitt bidrag til utstyr, totalt 1,2 Mkr.

Lindås Kommune

Lindås Kommune

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

 • 017
 • 041
 • 040
 • 026
 • 031
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
/ 05

BYGG

Algepiloten består av2 seksjoner:

 • Et drivhus på ca 200 m2 hvor bl.a bioreaktorene er plassert.
 • Et driftsbygg på ca 130 m2 som bl.a inneholder tekniske rom, laboratorium og kontor

CO2 skal leveres fra Teknologisenter Mongstad, (TCM) sjøvann vil bli levert på tank.

NAM skal være et åpent anlegg, mange skal kunne bruke det for utviklingsformål. Det er etablert avtaler som ivaretar dette.

Driften av NAM skal ivaretas av CO2Bio AS på vegne av Universitetet i Bergen (UiB)

Bemanning

UiB har ansatt faglig ansvarlig for den nasjonale algepiloten på Mongstad. Algepiloten vil være en del av fagansvaret til UiB/Institutt for biovitenskap (Bio). En postdoc stilling vil også være knyttet knyttet til NAM. NORCE har også fagpersonell knyttet til prosjekter som bruker algepiloten.