Om CO2BIO AS

BAKGRUNN

Statoil og Staten inngikk i 2006 et samarbeid knyttet til Statoil sine planer for et fullskalaanlegg for fangst av CO2 på Mongstad. I de planene inngikk også etablering av et varmekraftanlegg på Mongstad (EVM) som skulle ivareta varmebehov og strøm til Statoil på Mongstad og til anlegg i Nordsjøen.

I tillegg var der også – i regi av BKK – utredning av planer for et gasskraftverk for produksjon av strøm.

mongstad-crop

Alt dette krevde ilandføring av naturgass, et 12 tommers rør ble lagt fra Trollfeltet og til Mongstad via Kollsnes. Opprinnelig var planlagt et 10 tommers rør, etter press fra mange ble 12 tommer valgt. Ønsket var å kunne bruke mer naturgass på Mongstad – hensikten var å skape ny/mer aktivitet. Bruk av naturgass gir CO 2 – det er en klimautfordring. Derfor har Staten (gjennom Gassnova) engasjert seg i så vel fangst som permanent lagring i deponi i Nordsjøen. Som begrep brukes ofte CCS (Carbon Capture Storage)

Som endel av avtalegrunnlaget, var der enighet om å etablere er teknologisenter på Mongstad (TCM) I 2007 startet planleggingen av TCM og byggingen ble påbegynt i 2008. Dette anlegget ble dimensjonert for fangst av inntil 100.000 tonn CO 2 . Fanget CO2 fra dette anlegget skulles slippes til luft. Kostanden for TCM ble over 6 milliarder kroner.

—Bilde av TCM—

Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) satte spørsmålstegn ved om fanget CO 2 fra TCM anlegget kunne brukes industrielt – som en ressurs. – som supplement til lagring. Det fremkom flere alternativer, med tidlig pekte det seg ut en mulighet:

Havbruksnæringen står ovenfor en mangel på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Dette er et økende problem for oppdrettsnæringen samtidig som etterspørselen etter oppdrettsfisk er voksende. Det vil snart ikke være nok omega-3 tilgjengelig for å dekke behovet, og havbruksnæringen ser etter alternative og bærekraftige kilder til omega-3 som kan brukes i fôr og sikre en videre vekst av norsk oppdrettsnæring.

Laks-crop

I februar 2011 ble det inngått intensjonsavtale mellom Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) og Teknologisenter Mongstad for bruk av til inntil 30.000 tonn CO2. Det utløste et større engasjement og rapporten «CO2 to Bio» bidro til etablering av selskapet CO2Bio AS i desember 2011 i Stortingsmelding nr 9/2011 fra Olje – og energidepartementet er prosjektet omtalt.

CO2Bio AS er et samarbeidstiltak hvor følgende virksomheter er eiere : Bergen Teknologioverføring, (BTO), Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL), Uni Research, Ewos, Grieg Seafood, Salmon Group, Lerøy Seafood og Marine Harvest.

—Logo til CO2Bio AS—

CO2Bio AS sitt formål er å utvikle ny, lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i tilgjengelig fanget CO 2 på Mongstad. Konkret er første delmål å få etablert et nasjonalt pilotanlegg for produksjon av omega-3 rik biomasse basert på alger. Det målet er nå nådd. CO2Bio AS fikk i 2013 den første SPIR-prisen som er blitt delt ut. Prisen har som mål å synliggjøre kommersielle konsepter som – hver på sin måte – vil kunne ha en positiv effekt på klimaet.

—Bilde av SPIR-prisen—

Universitetet i Bergen er byggeier, les mer under: NASJONAL ALGEPILOT PÅ MONGSTAD (NAM)