Prosjekt

Produksjon av mikroalger som omega-3 kilde i fôr til akvakultur

Prosjekter

PRODUKSJON AV MIKROALGER

CO2Bio AS har fått godkjent søknad hos Innovasjon Norge (IN) knyttet til prosjektet: «Produksjon av mikrolager som omega-3 kilde i fôr til akvakultur»

Denne søknaden har en tidsramme på 3,5 år, og en total kostnadsramme på 11,9 Mkr. Prosjektet har arbeidstittel «CO2FOOD».

Søknaden legger til grunn følgende 8 deloppgaver:

  • WP1 – Etablering av algestamme
  • WP2 – Optimalisere produktivitet
  • WP3 – Produksjon/oppskalering av algekultur
  • WP4 – Prosessering av alger
  • WP5 – Produksjon av fôr
  • WP6 – Dokumentasjon av fôrforsøk – laks
  • WP7 – Dokumentasjon av fôrforsøk – marin yngel
  • WP8 – Forretningsutvikling og markedsanalyser

Det er etablert en styringsgruppe for dette prosjektet, med deltakelse fra Ewos, Salmon Group, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og Mowi. Oppstart er primo 2017.

Faglig ansvar har Norce, prosjekteier/prosjektledelse ivaretas av CO2Bio AS.

prosjekt

Kommende prosjekter

Det arbeides med flere prosjekter som vil bruke algepiloten. Vi inviterer andre til dialog om bruk av anlegget.