Teknologi

CO2Bio AS skal utvikle en bærekraftig, biobasert omega-3 produksjon basert på bruk av CO2 og alger.

Teknologi

Teknologi

Det er to hovedtyper for produksjon

Fermetering
En gjæringsprosess
Fotobioreaktorer
En prosess basert på opptak av CO2 i vann ( fotosyntese)

Det finnes mange tilbydere av teknologi for disse to metodene. Vi har valgt et lukket rørsystem (fotobioreaktorer) som startgrunnlag. Prinsippet fremgår av illustrasjonen ved siden av.